+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

zlepšovací návrh

definice

Zlepšovací návrh (ZN) je technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat.

výklad

Podle zákona č. 527/1990 Sb. je zlepšovatel povinen nabídnout zlepšovací návrh svému zaměstnavateli, pokud se ZN týká oboru práce nebo činnosti zaměstnavatele. Když zaměstnavatel do 2 měsíců od nabídky neuzavře se zlepšovatelem smlouvu o přijití nabídky ZN a odměně za něj, může zlepšovatel libovolně nakládat se ZN.

ochrana

Uzavřením smlouvy se zlepšovatelem o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj vzniká právo využívat zlepšovací návrh.

doporučení

Z celé oblasti ochrany průmyslového vlastnictví je zlepšovací návrh nejméně náročný na přípravu podkladů pro podání. Doporučujeme alespoň konzultaci k tomuto tématu. Poté budete velice pravděpodobně schopni realizovat podání zlepšovacího návrhu sami. V případě zájmu ovšem ochotně pomůžeme podklady vypracovat.

ceny

Náklady na vypracování podkladů pro zlepšovací návrh (ZN) nelze paušálně odhadnout. Počítejte s cenami cca 1.000 Kč/hod. Minimum budou dvě hodiny, ale spíše více.

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest