+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

užitný vzor

definice

Přihlášku užitného vzoru (PUV) lze podat na taková technická řešení, která jsou nová v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad), přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Přihláškou užitného vzoru lze požadovat průmyslově právní ochranu na nový výrobek nebo látku či zařízení, v některých případech i na nové použití, který před dnem jejího podání nebyl součástí stavu techniky, ale nelze ji požadovat na způsob výroby. Přihláškou užitného vzoru se nechrání vzhled ani velikost výrobku.

výklad

Podle úplného znění zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb., jsou stanovena přesná pravidla, jak má vypadat přihláška užitného vzoru a jak probíhá celé řízení až do zápisu užitného vzoru (UV). Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích.

ochrana

Po úspěšném řízení zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku a přihlašovateli vydá osvědčení o zápisu. Zapsaný užitný vzor platí 4 roky od data podání přihlášky užitného vzoru. Na včasnou písemnou žádost majitele užitného vzoru a po včasném uhrazení správního poplatku, lze platnost zápisu prodloužit maximálně dvakrát o 3 roky. Každá žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru podléhá správním poplatkům.

doporučení

Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou přihlášky užitného vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k užitnému vzoru.

ceny

Vypracování přihlášky užitného vzoru (PUV) je náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 15.000 Kč za PUV pro ČR, případně s cenou o cca třetinu nižší, pokud se jedná o přihlášku odbočeného nebo vyloučeného užitného vzoru.

Občané České republiky se mohou při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastupovat sami. Pro všechny právnické osoby a pro každého, kdo nemá české občanství, platí, že při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví musí být podle platných českých zákonů zastupován patentovým zástupcem. Neváhejte proto využít našich kvalitních služeb!

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest