+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

vynález (patent)

definice

Přihlášku vynálezu (PV) lze podat na takové technické řešení, které je v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad) celosvětově nové a je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově využitelné. Přihláškou vynálezu lze požadovat průmyslově právní ochranu zejména na nový výrobek či látku, způsob výroby, zařízení a nové použití již známé věci. Tyto jednotlivé kategorie vynálezu lze kombinovat do jedné přihlášky vynálezu, aniž by byla porušena její požadovaná jednotnost. Přihláškou vynálezu se nechrání vzhled či velikost výrobku.

výklad

Podle zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanoveny požadavky, jak má vypadat text přihlášky vynálezu a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu. Jednotlivé kroky řízení jsou zpoplatněny správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích a dále podle zákona č. 173/2002 Sb o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů. Důležitou skutečností je, že po včasném podání žádosti a zaplacení odpovídajícího správního poplatku podrobí Úřad přihlášku vynálezu úplnému průzkumu a teprve až podle jeho výsledku může dojít k očekávanému udělení patentu.

ochrana

Po úspěšném průběhu řízení udělí Úřad na přihlášku vynálezu patent (P), který může platit maximálně 20 let od data podání přihlášky vynálezu. Majiteli patentu vydá Úřad patentovou listinu. Roční prodlužování platnosti patentu podléhá správním poplatkům.

doporučení

Pokud původce či přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou textu přihlášky vynálezu a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce. Jinak hrozí, že si sám nevratně poškodí vlastní práva k vynálezu. Sestavení textu přihlášky vynálezu podléhá přesným pravidlům.

ceny

Vypracování přihlášky vynálezu (PV) je vysoce náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 20.000 Kč za PV pro ČR, běžně je ale možné setkat se s nabídkou této služby i za podstatně vyšší cenu.

Občané České republiky se mohou při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastupovat sami. Pro všechny právnické osoby a pro každého, kdo nemá české občanství, platí, že při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví musí být podle platných českých zákonů zastupován patentovým zástupcem. Neváhejte proto využít našich kvalitních služeb!

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest