+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

průmyslový vzor

definice

Přihlášku průmyslového vzoru (PVZ) lze podat jen na takový vzhled výrobku nebo jeho části, který je v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad) celosvětově nový a má individuální povahu. Přihláškou průmyslového vzoru se nechrání způsob výroby nebo činnost či použití ani velikost průmyslového vzoru. Přihláška průmyslového vzoru může obsahovat žádost o zápis jen jednoho průmyslového vzoru (jednoduchá přihláška) nebo žádost o zápis více průmyslových vzorů (hromadná přihláška).

výklad

Podle zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanovena pravidla, jak má vypadat přihláška průmyslového vzoru a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průmyslového vzoru průzkumu. Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ochrana

Po úspěšném zhodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu Úřad průmyslový vzor zapíše do rejstříku a přihlašovateli vydá o zápisu osvědčení. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru a vlastník zapsaného průmyslového vzoru může včas tuto dobu ochrany opakovaně obnovit vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let od data podání PVZ. Každá žádost o obnovu zápisu podléhá správnímu poplatku.

doporučení

Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ceny

Vypracování přihlášky průmyslového vzoru (PVZ) je náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 15.000 Kč za PUV pro ČR.

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest