+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

průmyslový vzor

definice

Přihlášku průmyslového vzoru (PVZ) lze podat jen na takový vzhled výrobku nebo jeho části, který je v den podání (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, dále jen Úřad) celosvětově nový a má individuální povahu. Přihláškou průmyslového vzoru se nechrání způsob výroby nebo činnost či použití ani velikost průmyslového vzoru. Přihláška průmyslového vzoru může obsahovat žádost o zápis jen jednoho průmyslového vzoru (jednoduchá přihláška) nebo žádost o zápis více průmyslových vzorů (hromadná přihláška).

výklad

Podle zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanovena pravidla, jak má vypadat přihláška průmyslového vzoru a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průmyslového vzoru průzkumu. Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ochrana

Po úspěšném zhodnocení způsobilosti průmyslového vzoru k zápisu Úřad průmyslový vzor zapíše do rejstříku a přihlašovateli vydá o zápisu osvědčení. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru a vlastník zapsaného průmyslového vzoru může včas tuto dobu ochrany opakovaně obnovit vždy o 5 let až na celkovou dobu 25 let od data podání PVZ. Každá žádost o obnovu zápisu podléhá správnímu poplatku.

doporučení

Pokud původce nebo přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou podkladů pro přihlášku průmyslového vzoru a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, když použije služeb patentového zástupce, aby si sám nevratně nepoškodil vlastní práva k průmyslovému vzoru.

ceny

Vypracování přihlášky průmyslového vzoru (PVZ) je náročné na odbornou znalost. Kvalitní služby v této oblasti začínají zhruba od 15.000 Kč za PUV pro ČR.

Občané České republiky se mohou při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastupovat sami. Pro všechny právnické osoby a pro každého, kdo nemá české občanství, platí, že při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví musí být podle platných českých zákonů zastupován patentovým zástupcem. Neváhejte proto využít našich kvalitních služeb!

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest