+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

ochranná známka

definice

Přihlášku na zápis ochranné známky (OZ) lze podat v ČR na označení, které je tvořeno slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen Úřad). Přihlášku může podat přihlašovatel jen na výrobky nebo služby, které jsou k datu podání přihlášky předmětem jeho podnikání.

výklad

Podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách jsou stanovena přesná pravidla, jak mají vypadat podklady pro přihlášku ochranné známky. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průzkumu. Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ochrana

Po úspěšném řízení Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a uvědomí o tom přihlašovatele, který se tak stává majitelem ochranné známky. Pokud majitel požádá, Úřad mu vydá osvědčení o zápisu OZ do rejstříku. Ochranná doba ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu a lze ji na včasnou žádost majitele OZ a po zaplacení příslušného správního poplatku opakovaně prodlužovat vždy o 10 let.

doporučení

Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ceny

Vypracování přihlášky ochranné známky (OZ) a její registrace začíná zhruba od 10.000 Kč za individuální OZ a od 15.000 Kč za kolektivní OZ pro ČR.

Občané České republiky se mohou při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví zastupovat sami. Pro všechny právnické osoby a pro každého, kdo nemá české občanství, platí, že při řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví musí být podle platných českých zákonů zastupován patentovým zástupcem. Neváhejte proto využít našich kvalitních služeb!

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest