+420 604 99 60 44 info@vynalezy.cz

ochranná známka

definice

Přihlášku na zápis ochranné známky (OZ) lze podat v ČR na označení, které je tvořeno slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (dále jen Úřad). Přihlášku může podat přihlašovatel jen na výrobky nebo služby, které jsou k datu podání přihlášky předmětem jeho podnikání.

výklad

Podle zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a vyhlášky č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách jsou stanovena přesná pravidla, jak mají vypadat podklady pro přihlášku ochranné známky. Řízení u Úřadu je zpoplatněno správními poplatky podle zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích. Úřad podrobí přihlášku průzkumu. Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ochrana

Po úspěšném řízení Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a uvědomí o tom přihlašovatele, který se tak stává majitelem ochranné známky. Pokud majitel požádá, Úřad mu vydá osvědčení o zápisu OZ do rejstříku. Ochranná doba ochranné známky je 10 let od podání přihlášky u Úřadu a lze ji na včasnou žádost majitele OZ a po zaplacení příslušného správního poplatku opakovaně prodlužovat vždy o 10 let.

doporučení

Pokud přihlašovatel nemá dostatečné zkušenosti s tvorbou náležitostí pro podání přihlášky ochranné známky a s řízením u Úřadu, je velmi vhodné, aby použil služeb patentového zástupce, jinak si může nevratně poškodil svá vlastní práva k ochranné známce.

ceny

Vypracování přihlášky ochranné známky (OZ) a její registrace začíná zhruba od 10.000 Kč za individuální OZ a od 15.000 Kč za kolektivní OZ pro ČR.

kontakt

PATENTOVÁ KANCELÁŘ
Michelská 18/12a
140 00 Praha 4
Česká republika

+420 604 99 60 44 (cz, sk, de)
info@vynalezy.cz (cz, sk, de, en, ru)
datová schránka cgivrhg

čísla zápisů
Komora patentových zástupců ČR: 165
Institut patentových zástupců při Evropském patentovém úřadu: 00124950

Neváhejte nám ZDARMA položit svůj dotaz!

Poskytujeme služby v oblastech: vynález, zlepšovací návrh, průmyslový vzor, užitný vzor a ochranná známka. Zastoupení provádíme v rámci ČR, ale i z ČR do zahraničí nebo ze zahraničí do ČR a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy. Komunikujeme v češtině, slovenštině, němčině, angličtině a ruštině.

reference

Ze současného portfolia naší patentové kanceláře VYNALEZY.cz vybíráme jen pár těch známějších, které zastupujeme:

Univerzita Karlova v PrazeČeská zemědělská univerzita v PrazeVýzkumný ústav meliorací a ochrany půdyVýzkumný ústav živočisné výroby, v.v.i.Výzkumný ústav potravinářský PrahaVýzkumný ústav zemědělské technikyAgrovýzkum RapotínVýzkumný ústav veterinárního lékařstvíVýzkumný ústav rostlinné výrobySelton

Pin It on Pinterest